Raimund adviser
finanční poradce

Služby

Nabízím především tyto služby:

pojištění

- životní a neživotní pojištění

- pokrytí všech důležitých rizik

- aktualizace starých pojistných smluv s nízkými pojistnými částkami

- upřednostňování kvality oproti ceně pojistných produktů

- životní pojištění, úrazové, nemocenské, cestovní

- pojištění bytů, domů a domácností

- povinné ručení a havarijní pojištění

- odpovědnost občanů, zaměstnanců a podnikatelů

spoření a investice

- zhodnocení finanční bilance a úprava výdajové části

- optimalizace současných finančních produktů

- tvorba krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých finančních rezerv

- běžné účty, spořící účty, stavební spoření, termínované vklady

- podílové fondy, individuální investiční plán

- spoření pro děti

- zajištění finančních prostředků na stáří

úvěry

- audit úvěrů a jejich refinancování

- hypoteční úvěry na nákup nemovitosti, jejich rekonstrukci či výstavbu

- refinancování hypotečních úvěrů